tisdag 18 december 2012

Bloggen är i vilande läge

Hej läsare,
Denna blog har tagit en paus på obestämd tid.

måndag 21 november 2011

Next Generation Learning Conference 2012

Den 21-23 februari 2012 arrangerar Högskolan Dalarna i samarbete med KTH Next Generation Learning Conference, en nordisk konferens om den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande.

UPC kommer att presentera tre bidrag på konferensen. Kritiska vänner online – Kollegial observation av nätbaserade kurser inom högre utbildning, Communication training in a virtual Pharmacy samt Use of a virtual tablet machine in pharmaceutical education.

Läs mer om konferensen här »


fredag 11 november 2011

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)


Den 18-19 oktober samlades medlemmar i nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) till konferens i Halmstad.

Teman som berördes under konferensen var bland annat mediaportaler/medialösningar, spårbarhet/loggning, support, Ladok 3, arkivering av digitalt innehåll, Google+ och tillgänglighet (läs mer på ITHU:s hemsida ).

Med andra ord ett brett spektrum av frågor, som alla har relevans för att rymmas inom ITHU:s syfte, som är att:

  • Främja god pedagogisk användning av existerande IT
  • Kartlägga och utvärdera ny teknik som stöd i undervisning och lärande
  • Effektivisera och förenkla IT-tjänster till studenter
  • Hitta gemensamma teknik- och tjänstelösningar, som gynnar student, lärare och lärosäte
  • Öka tillgänglighet till studier, oavsett fysiska och psykiska hinder
  • Utvärdera Öppna lärresursers (OER, Open Educational Resources) betydelse för undervisning och lärande

Tycker du det här låter intressant och önskar delta i nätverket?

Kontakta Lena E. Johansson (lena.e.johansson@kau.se) om du vill delta.

måndag 17 oktober 2011

Att undervisa på ett främmande språk...

Det är inte helt lätt att undervisa på ett språk som inte är ens modersmål. Som universitetslärare förväntas du kunna undervisa på engelska - och det klarar också de allra flesta universitetslärare av. Det hindrar inte att det kan vara en god idé att utveckla såväl sin språkförmåga som sin interkulturella kompetens!

Vi ordnar två verkstäder på detta tema i höst. Den första, som går av stapeln mellan 13.00 och 16.00 den 15 november, handlar om såväl det positiva i att undervisa på kurser med internationella studenter som en del dilemman i samband med kulturella möten. Kerstin Kolam från Statsvetenskap leder denna verkstad. läs mer här

Den andra, som äger rum mellan 13.15-16.00 den 2 december, handlar dels om att förbättra sin engelska språkförmåga, dels om att utveckla strategier för att kunna undervisa med lämpligt ordval och mer flytande tal. John Baker från Institutionen för språkstudier håller i denna verkstad. Här får man också chansen att innan verkstaden pröva på det interaktiva programmet Voicethread som gör det möjligt att få respons på uttalet! Läs mer här.

Välkommen med din anmälan! (epostadress för anmälan i länkarna ovan)
Maria Westerfredag 7 oktober 2011

Universitetsläraren i Mumindalen

Universitetsutbildningarna är idag utsatta för ett större förändringstryck än någonsin tidigare. Som lärare skall vi förhålla oss till vikande studentunderlag, nya studentgrupper, förväntningar om utbildning tillgänglig i hela landet (och i Thailand där allt fler studenter tillbringar sin studietid), arbetsgivares behov av kreativ och kunnig arbetskraft och detta på en global utbildningsmarknad som blir allt tuffare.

I den svenska högre utbildningen genomförs idag mängder av spännande och kreativa högskolepedagogiska utvecklingsprojekt. Lärare granskar sin undervisning, rynkar pannan och funderar, läser på, diskuterar och prövar nya saker. Mycket helt i det tysta. Sedan många år tillbaka har vi utvecklat en kultur där vi publicerar vår ämnesforskning medan undervisningsarbetet bara är praktik och till stora delar osynlig.

Lärarnas högskolepedagogiska arbete lever som "det osynliga barnet" tillsammans med Homsan, mumintroll, Filifjonkan och Lilla My (hon/han har vi alla mött på universitetet). I bästa fall finns det en liten bjällra (pedagogisk meritportfölj) som ger oss aningen av att här finns något.

Varför inte börja skriva ner och presentera det du gör i din undervisning för att göra dig synlig. På Umeå universitet erbjuder vi i vinter en kurs som skall stötta lärares skrivande men du kan också anmäla ett konferensbidrag till Sveriges största högskolepedagogiska konferens, Nu2012. Gå in på You Tube och träffa några av de som var på Nu2010. Kom till konferensen och berätta om din högskolepedagogiska verklighet, problem och glädjeämnen.

Gör dig synlig och dela med dig så vi inte bara är hänvisade att sitta och spana över det stora vattnet efter vad hattifnattarna har för sig.

Vi ses i Göteborg "Ninni"

Mona
Föreståndare på UPC

Ps Jag hittade ett perfekt exemplar av Tove Janssons bok "Det osynliga barnet" från 1962 på en loppis förra sommaren.